GENEL KURUL

SS. MAVİBELDE

ARSA VE KONUT YAPIKOOPERATİFİ

Kızılsaray Mah. M. Egemenlik C. No: 49 D:5

YÖNETİCİ : 0532 765 36 81

ANTALYA

 

SAYIN ORTAĞIMIZ,

 

Kooperatifimizin YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 HAZİRAN 2012 tarihinde 22 kişinin katılımıyla yapılmıştır. Önümüzdeki çalışma dönemi için genel kurulda alınan kararlar ve görüşülen bazı konular ve ortaya çıkan gelişmeler hakkında genel bilgiler verecek olursak:

 

A. YÖNETİM: Yönetim kadrosunda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

B. YARGITAY SÜRECİ, YÜKLENİCİ ADAYLARI İLE İLİŞKİLER VE KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMESİ:

1. 27 Mart 2012 tarihinde yapılan duruşma sonucunda bir ay içinde kararın açıklanması gerekirken halen açıklanmamıştır. Edinilen bilgilere göre Yargıtay 15 dairesi noksan evrak kararı alarak Antalya Konyaaltı tapu müdürlüğünden kooperatifimize ait tüm tapu kayıtlarını istemiştir. Ancak henüz gitmemiştir. Son karar kayıtların Yargıtay a ulaşmasından sonra verilecektir. Ancak avukatımızın da değerlendirmesine göre olumsuz bir şey çıkması olası değildir. Bu nedenle yeni bir yüklenici adayı ile sözleşme yapmakta sakınca olmadığına karar verilmiştir.

2. Yüklenici adaylarından koşullara uyanlar arasında güven ve güvence verebilen ( öncelikle 1.000.000.-TL teminat veren ) bir yüklenici adayı ile yeniden sözleşme yapılması uygun görülmüş ve yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

3. yasal hakkının bulunup bulunmadığı farklı kaynaklardan araştırılmaktadır.

C. ÖDEMELER:

Yeni dönemde aylık ödemelerle ilgili olarak:

1. Aylık 100.TL (Yüz TL) olarak devam edecektir,

2. Aylık ödentilerin geç ödenmesi halinde uygulanan aylık %4 gecikme faizi 30 Haziran 2012 tarihine kadar işletilecek, bu tarihten sonra gecikme faizi uygulamasına son verilecektir. 30 Haziran 2012 tarihi itibarı ile var olan anapara ve gecikme faizlerinin en son ödeme tarihi olarak 30.09.2012 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar üyeler birikmiş borçları ile birlikte günü gelen aidatlarını da ödeyeceklerdir. 30.09.2012 tarihi itibarı ile borçlarını ödemeyenlere ana sözleşmenin

İlgili Maddesinin uygulanması kararı verilmiştir. Bu tarihe kadar yada genel olarak iki ay üst üste borcunu ödemeyenlere birer ay aralıklarla noterden ihtar çekilecek, bu süre içinde ödenmezse üçüncü yazı üyelikten çıkarıldığını bildiren yönetim kurulu kararı olacaktır.

3. 2B ARAZİLERİile ilgili olarak kooperatifin ödeme yapması gerekirse tahmini bütçede önerilen miktarda her ortağın bir kereye mahsus olmak üzere ek ödeme yapılmasına karar verilmiştir.

4. Kura çekimi sırasında belirlenen bina rantlarının genel iskan alındıktan sonra ödenmesi, miktarının 31.12.2009 tarihinden itibaren yıllık ÜFE + TEFE ortalamasına endexlenerek belirlenmesi karara bağlanmıştır.

5. EKLİ HESAP DURUMUNUZ: 30.06.2012 Tarihi itibarı ile ……………..TL. aidat, ……………..gecikme faizi olmak üzere toplam:…………. TL. borcunuz bulunmaktadır.

D-GENEL KURUL ZAMANI:

Bundan sonra yıllık olağan genel kurul toplantılarının hesap yılını

izleyen ilk ay yani ocak ayında yapılmasına karar verilmiştir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica eder, işlerinizde başarılar dilerim.

 

YÖNETİM KURULU

Başkan Başkan Vekili Muhasip Üye

 

 

 

 

 

 

Ekler :

1 adet Genel Kurul Tutanağı

1 adet Bilanço

1 adet Gelir Tablosu

1 adet Hesap Durumu

1 Tahmini Bütçe

 

Adres : Milli Egemenlik Caddesi No : 49/5 Antalya . Telefon : +90 532 788 71 35 (Başkan) . Faks : +90 242 316 26 42 . E -posta info@antalyamavibelde.com
antalya emlak