GENEL KURUL (25.06.2011)

Sayın

          ÜYEMİZ,

S.S. Mavi Belde Arsa ve Konut Yapı Kooperatifinin 2010 yılı olağan GENEL KURUL TOPLANTISININ aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 25 haziran 2011 cumartesi günü saat 11.00 de Şirinyalı Mah.İsmet Gökşen Cad. Yasemin Apt. No:95/3 Muratpaşa ANTALYA (Barış Emlak İnş. Tur.Tic. Ltd.şti ofisinde) yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 02 Temmuz 2011 tarihinde aynı yer ve saatte yeni bir ilana gerek kalmaksızın yapılacaktır.

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Genel Kurul divanının oluşması, (Bir başkan bir yazman ),
 3. Saygı duruşu,
 4. Yönetim kurulu faaliyet raporu,blanço ve gelir gider tablosunun okunması,
 5. Denetim kurulu raporunun okunması,
 6. Faaliyet raporlarının görüşülmesi,
 7. Raporlar, blanço, gelir gider tablolarının kabulü, Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,
 8. 2011 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 9. İnşaatların genel durumunun, yüklenici ile yaşanan sorunların, sözleşmenin feshinin onayı için hakem heyetine yapılan başvurunun  görüşülerek yeni duruma uygun kararlar alınması, yönetime yetki verilmesi,
 10. Yönetim Kurulu (3 asil 3 yedek)  ve Denetim Kurulu (iki asil iki yedek ) nun üç yıllığına seçilmesi,
 11. Dilek ve temenniler,
 12. Kapanış

 

                               22282284336                                12937442136                            17120878778

A.Barış YILDIRIM            Erdoğan ALTINTAŞ        Kadim LALECİ

 

 

 

 

VEKALETNAME

 

S.S. Mavi Belde Arsa ve Konut Yapı Kooperatifinin 25 haziran 2011 cumartesi günü saat 11.00 de Şirinyalı Mah.İsmet Gökşen Cad. Yasemin Apt. No:95/3 Muratpaşa ANTALYA (Barış Emlak İnş. Tur.Tic. Ltd.şti ofisinde) yapılacak 2010 yılı olağan GENEL KURUL TOPLANTISINA  mazeretim nedeniyle katılamayacağımdan beni temsil etmek üzere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   vekil tayin ettim.  . / . / 2011

 

VEKİL OLANIN İMZASI                                                           VEKİL EDENİN İMZASI

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                                               .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adres : Milli Egemenlik Caddesi No : 49/5 Antalya . Telefon : +90 532 788 71 35 (Başkan) . Faks : +90 242 316 26 42 . E -posta info@antalyamavibelde.com
antalya emlak