PEYZAJ ve UYGULAMA

Kooperatifimize ait inşaat 30.000 m2 den daha fazla bir alanı kapsamaktadır. Mevcut doğal bitki örtüsünün önemli ve zorunlu ögeleri korunarak yeni bir peyzaj projesine göre düzenleme yapılacaktır. En başta halihazır haritası temeli üzerine yapılacak tesisat, altyapı ve peyzaj uygulama projeleri bütün çalışmaların yönlendiricisi olacaktır. İçinde bulunduğumuz vahşi coğrafya , mevcut arazinin bitki örtüsü, eğimli ve kademeli yapısı, arazideki mağara, dere yatağı, kooperatifin sahip olduğu su potansiyeli çalışmalarımızda önemli avantajlar ve ilginçlikler sağlayacaktır. 

  

Adres : Milli Egemenlik Caddesi No : 49/5 Antalya . Telefon : +90 532 788 71 35 (Başkan) . Faks : +90 242 316 26 42 . E -posta info@antalyamavibelde.com
antalya emlak